Leadership / Supervisory / Soft Skills

หลักสูตรการบริหารคนบริหารงานยุคใหม่       

หลักสูตร การบริหารคนบริหารงานยุคใหม่ ผู้จัดการต้องเปลี่ยนจากการสั่งการ มอบหมายงาน ติดตามงานแบบเดิมๆ มาเป็นการใช้เทคนิคมากมายในการสร้างคนเก่ง ฝึกฝนคนดี ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้กำลังใจ เพื่อให้ลูกน้องค้นพบศักยภาพในตัวเอง สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

OUR Programs

1

หลักสูตร Manager as a Coach | เทคนิคการโค้ชเพื่อเป็นผู้จัดการที่ดี

2

หลักสูตร Smart EQ for Smart Leader | ผู้จัดการอารมณ์ดี

3

หลักสูตร ChangeLeader | ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

4

หลักสูตร Talent Coach | โค้ชพรสวรรค์

5

หลักสูตร Performance Coach | ผู้นำนักโค้ชสร้างผลงาน

6

หลักสูตร Supervisory Skills | ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

7

หลักสูตร Smart Leader For Peak Performance | ผู้นำการสร้างผลงานสูงสุด

8

หลักสูตร Dare to Change | กล้าเปลี่ยนแปลง

9

หลักสูตรการจัดทำมาตรฐานการทำงานตามตำแหน่งงาน (Job Standard)

10

หลักสูตร Excellent Teamwork | การทำงานที่เป็นเลิศ

11

หลักสูตร Self Improvement | การพัฒนาตัวเอง

12

หลักสูตร Smart Meeting | การประชุมที่มีประสิทธิภาพ

13

หลักสูตร Personality Insights by DISC Model | แนวคิด DISC Model

14

หลักสูตร Effective Communication | การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

15

หลักสูตร Cross Functional Communication | การสื่อสารข้ามสายงาน

16

หลักสูตร Effective Coordination | การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

17

หลักสูตร How to ingrain service mind | การบริการที่เป็นเลิศ

18

หลักสูตร Smart Personality | บุคลิกภาพนักบริการ

19

หลักสูตร High Impact Presentation (In English) | เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

20

หลักสูตร Persuasive Selling Power | พลังการขายด้วยเทคนิคโน้มน้าวใจ

21

หลักสูตร Delegation & Follow - Up Technique | เทคนิคการมอบหมายและติดตามงาน

22

หลักสูตร Job Instruction For Leader | เทคนิคสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

23

หลักสูตร EQ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและสำเร็จ

24

หลักสูตร ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับผู้นำยุคใหม่

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020