Financial & Budgeting

การวางแผนการเงิน การควบคุมกำไร

หลักสูตรการงานแผนการเงิน การควบคุมกำไร ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารที่ต้องรู้หลักพื้นฐาน ลำดับขั้นในการวางแผนและควบคุมกำไร การวางแผนโดยงบประมาณแบบต่างๆ

OUR Programs

1

หลักสูตร Finance For Non-Finance | การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร 

2

หลักสูตร Budgeting Planning | เทคนิคการจัดงบประมาณ

3

หลักสูตร ABC- Activities Based Costing | การบริหารต้นทุนรายกิจกรรม

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020