สนใจติดต่อวิทยากร สามารถติดต่อได้ที่ อ.พีรดา รุธิรพงษ์ โทร. 086-983-4943, E-mail : [email protected]

วิทยากรของ NS Values


ทีมงานที่ปรึกษา วิทยากรทุกท่านมี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 15 ปี มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาลจากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME’s

อ. วชิรา บุตรวัยวุฒิ

วิทยากร / ที่ปรึกษา

อ. วชิราวุธ จริงจิตร

Sales &Marketing Consultant, นักเขียน

ดร.วนิดา พลเดช

ที่ปรึกษา / วิทยากร

อ. อำนาจ ทัศนียกุล

วิทยากร / ที่ปรึกษา

อ. ราเชนทร์ พันธุ์เวช

ที่ปรึกษา / วิทยากร / นักเขียน

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

ที่ปรึกษา / วิทยากร / โค้ช

อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร / ที่ปรึกษา / นักเขียน

อ. รงค์ จิรายุทัต

ที่ปรึกษา / วิทยากร / โค้ช

อ. นุกูล ทะนวนรัมย์

ที่ปรึกษา / วิทยากร / นักเขียน

อ. สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากร / ที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด