วิสัยทัศน์และพันธกิจของธุรกิจ เปรียบเสมือนหมุดหมายที่จะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต เปรียบเสมือนหางเสือที่บังคับแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการให้มีกำไร เติบโต และยั่งยืน ดังนั้น ทุกๆ องค์กรจึงควรมีวาระการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ผู้บริหารและ HR สามารถเรียนรู้เคล็ดลับนี้ได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

 

เคล็ดลับการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
Date

March 16, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel