ผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจ SME หลายๆ องค์กร มีคามต้องการให้บริษัทมีกำไร มีระบบ เติบโตรวดเร็ว จึงยอมที่จะซื้อตัวผู้บริหาร/พนักงาน จากองค์กรมหาชน หรือ องค์การขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ซึงมีระบบของธุรกิจใกล้เคียงกัน หรือ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ใกล้เคียงกับตำแหน่งงานภายในของตนเอง แต่เมื่อผู้บริหารจากองค์กรใหญ่ มาทำงานจริง กลับไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวัง ทำงานไม่สำเร็จตามที่สัญญากันไว้ มาอยู่ได้ไม่นานก็ลาออก สรุปเป็นเพราะองค์กรเรายังไม่พร้อม หรือ เป็นเพราะเราได้คนไม่เก่งมาทำงาน คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

 

เลือกคนเก่งจากองค์กรใหญ่ มาอยู่ในองค์กร SME ทำไมอยู่ได้ไม่นาน
Date

January 22, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel