การก่อตั้งธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ หรือ Business Model เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ประกอบควรคำนึงถึงว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ธุรกิจมีกำไร เติบโต หรือ ยั่งยืน  องค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จต้องมีความสอดคล้องทั้งด้านการขาย การตลาด การเงิน ระบบ และการบริหารจัดการคนและความเสี่ยง แนวคิดแบบ BMC (Business Model Canvas) สามารถทำให้เกิดการทบทวนธุรกิจ หรือ แสวงหากลยุทธ์ธุรกิจได้อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

 

Business Model Canvas ช่วยธุรกิจให้รอดได้อย่างไร?
Date

February 3, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel