เป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้ว่า แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานนั้น เงินเดือนและสวัสดิการถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความพึงพอใจในการทำงานและมีส่วนในสร้างความผูกพันที่จะทำงานกับองค์กร หัวหน้าในฐานะบริหารจัดการคน ซึ่งให้สามารถสร้างผลงานสูงสุดสะท้อนผลลัพธ์กลับคืนให้กับองค์กร ต้องมีแนวทางในการพัฒนาให้ลูกน้องเติบโต มีทักษะที่สูงขึ้น เพื่อแลกกับค่าตอบแทน หรือ พัฒนาศักยภาพให้พนักงานได้รับการโปรโมทไปตามระดับงาน เพื่อให้พนักงานสามารถมีความรับผิดชอบสูงขึ้น และได้ปรับกระบอกเงินเดือนในอัตราที่สูงขึ้นตามไปด้วย หัวหน้าควรจะทำอย่างไรบ้างกับประเด็นนี้ คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

 

เงินเดือนลูกน้องจะตัน นอกจาก “ทำใจ” หัวหน้าแบบเราทำอะไรได้บ้าง?
Date

January 29, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel