การบริหารเส้นทางการเติบโตทางวิชาชีพ โดยทั่วไปองค์กรส่วนใหญ่จะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการไว้ 2 แบบ คือ โดยส่วนมากพนักงานจะเติบโตในสายบริหาร เช่น จากพนักงาน โปรโมทเป็น Supervisor และขยับขึ้นเป็นระดับผู้จัดการ ส่วนแบบที่สองคือ เติบโตในสายชำนาญการพิเศษ (Specialist) ซึ่งมักจะเป็นพนักงานในตำแหน่งที่มีทักษะพิเศษ สำหรับสายบริหารไม่ยุ่งยากนัก แต่เส้นทางการเติบโตของทีมงาน Specialist องค์กรควรกำหนดอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

 

องค์กรควรกำหนด เส้นทางการเติบโตของ Specialist อย่างไร?
Date

May 30, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel