โครงสร้างแบบ “เถ้าแก่” ในคลิปนี้ มีความหมายรวมถึงแนวทางการบริหารงาน ระบบการบริหารจัดการคน การปรับตัวจากองค์กรเล็กแบบครอบครัวจากที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คน เริ่มมีอัตรากำลังเยอะขึ้น ตำแหน่งงานในโครงสร้างองค์กรเยอะขึ้น เช่น เพื่อเตรียมปรับองค์กรเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือ เพื่อเป็นองค์กร SME ที่มีระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพมากขึ้น ทีมงาน HR และผู้บริหารควรปรับกลยุทธ์อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

 

จะปรับจากโครงสร้างเถ้าแก่ให้เป็นมืออาชีพได้อย่างไร?
Date

May 30, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel