Personal Consultant

ซึ่งขอเรียกง่ายๆว่าการ "คั่วคน"

เนื่องจากผมเคยทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา เขียนหนังสือ ดังนั้นรูปแบบการโค้ชชิ่งจึงเป็นแบบ Personal Consultant ซึ่งผมขอเรียกเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆ ว่า "การคั่วคน"ให้สุขทั่วทุกมิติ เพราะเป็นการผสมผสานศาสตร์ทุกแขนงเข้าด้วยกัน บูรณาการให้เหมาะสมสำหรับคนแต่ละคน ไม่ยึดติดในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่จะยึดติดกับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนมากกว่า 

Executive Coaching

กระบวนการในการให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ ให้ความรู้ พัฒนาความคิดให้กับคนที่อยากจะมาทำอาชีพวิทยากรให้สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ามาสู่อาชีพนี้หรือการให้คำปรึกษาคนที่เป็นวิทยากรอยู่แล้วให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

Performance Coaching

ให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ามาสู่อาชีพนี้ หรือการให้คำปรึกษาคนที่เป็นวิทยากรอยู่แล้วให้เป็นมืออาชีพมายิ่งขึ้น โค้ชชิ่งให้คำแนะนำในการเป็นที่ปรึกษาและเขียนบทความหนังสือ

Personal Executive Consultant

For SME

โครงการนี้เน้นการติวเข้มเป็นรายบุคคล ยกเว้นบางวิชาบางเรื่องอาจจะเรียนพร้อมกันได้ ทั้งนี่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนดูแลและให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลา 8 เดือน /คน และหลังจากนั้นสามารถขอคำปรึกษาแนะนำได้ตลอด 

Professional HR Tutor Program

จึงเป็นทางเลือกสำหรับคนทำงานด้าน HR ร่วมแก้ปัญหาการพัฒนางานแบบพื้นฐานและเข้มข้นเฉพาะเจาะจงตามความต้องการขององค์กร (Intensive Course)การออกแบบเนื้อหา เน้นแนวทางการเสริมตามความรู้ และทักษะทางวิชาชีพด้วยการจัดให้มีการเรียนรู้หลักการ

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020 

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

ningpeerada