ความสุขสำเร็จ ของทีมงาน NS Values คือ การส่งมอบคุณค่าตลอดการเดินทางด้วยกันในการให้คำปรึกษาหรือให้บริการด้านการพัฒนาคนและองค์กร มาร่วมเป็นเพื่อนร่วมทางกับทีมงานเราเพื่อเรียนรู้ แบ่งปัน มีประสบการณ์ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน

  • บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

  • ร.พ. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์