โครงการจัดทำ Smart Job Description

ความสำคัญ ของ Smart Job Description หรือ Smart JD เทคนิคการจัดทำ รวมถึงการกำหนดหน้าที่หลัก บทบาท และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ควรจะมี แนวทางในการนำ Smart JDไปใช้งาน การจัดทำ Job Standard การประเมินค่างาน รวมถึงตัวอย่างที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

แผนดำเนินโครงการจัดทำ Smart Job Description

ตัวอย่างภาพประกอบการจัดทำ Smart Job Description

กด > เพื่อเลื่อนดูตัวอย่างกราฟ และกดที่รูปเพื่อดูภาพขยายกราฟ

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ