Competency In Practice For HRM/HRD

ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นได้ด้วย "คน"  องค์กรที่มีบุคลากรที่ทำงานดีมีความสามารถ ย่อมกุมความได้เปรียบทางธุรกิจ และมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้สูง สิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ช่วยให้องค์กรของคุณบุคลากรที่ทำได้ดีก็คือ  "Competency" หรือนิยมเรียกในชื่อไทยว่า "สมรรถนะความสามารถ"

Competencyช่วยอะไรในองค์กรคุณได้บ้าง?

  • ช่วยคัดเลือก "คนที่ใช่"มาร่วมงาน Competency เป็นตัวตั้งต้นสำคัญ ในการออกแบบเครื่องมือและกิจกรรมการสัมภาษณ์ คัดเลือก ช่วยให้มั่นใจว่าว่าคุณจะได้คนที่เป็นตัวจริงมาร่วมงาน
  • พัฒนาต่อยอดให้ "ทำงานดี มีผลงานเด่น" ส่วนนี้  Competencyมีบทบาทสำคัญในการนำมาใช้ออกแบบแผนการพัฒนาและดำเนินการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะความสามารถที่พร้อมต่อการทำงาน เหมือนกับติดอาวุธให้นักรบ
  • พัฒนาส่งเสริมการเติบโตและการสืบทอดตำแหน่ง ช่วยคัดเลือกและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น รองรับต่อการโปรโมทเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Development) หรือการสืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Development) ให้คุณมั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีคนที่พร้อมต่อการเติบโต 

Competency  

ความสำคัญและคุณค่าต่อการบริหารองค์กรมาก แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจ ก็กลับสร้างปัญหาให้กับองค์กรได้มากเช่นกัน การจัดทำเครื่องมือนี้จะต้องทำบนพื้นฐานของบริบทขององค์กรของคุณ ทั้งเป้าหมาย ,ขีดความสามารถของบุคลากร, วัฒนธรรม ฯลฯ ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำเพื่อให้ใช้งานได้จริง โครงการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างและพัฒนา Competency (Competency In Practice Project) เรามีผู้ชำนาญในการจัดทำพร้อมแนวทางที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้จริง ช่วยลดความซับซ้อน ความเสี่ยงในการทำแล้วไม่สัมฤทธิ์ผลหรือติดกับดัก ทำแล้วไม่เสียเวลากับการนั่งทำเอกสาร เน้นการติดตามไปถึงขั้นของการนำไปใช้จริง เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถดูแลจัดการได้ด้วยตนเอง อย่างยั่งยืนต่อไป

แผนดำเนินโครงการ Competency In Practice For HRM/HRD

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ