​NS Value ทีมที่ปรึกษา

ให้บริการด้านการปรึกษา มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

Strategic Performance Management System

โครงการที่ปรึกาา SPMS (Strategic Performance Management System) มุ่งเน้นที่การนำพาองค์กรหาคำตอบสำคัญ ในการบริหารจัดการ มีการกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม โดยเชื่อมโยง เป้าหมาย ผลลัพท์ คุณค่ารวมขององค์กรเป็นสำคัญ SPMS เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการนำพา องค์กรให้เติบโต ไปด้วยกันโดยคนทั้งหมด ทุกคนล้วนมีความหมายต่อกัน ระบบนี้จะมองที่ "พลังร่วม"มากกว่า "พลังปัจเจก"


ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description (JD) มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพราะเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลกำหนดหน้าที่หลัก และหน้าที่รอง ในการทำงานแต่ละตำแหน่ง หากคุณกำลังพบปัญหา กับการแก้ไข ทบทวน จัดทำ Job Description จนกลายเป็นภาระงานที่ต้องทำซ้ำหลายๆรอบ ใบกำหนดหน้าที่งานที่ใช้อยู่ ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า มีงานทับซ้อนกันหรือไม่ เขียนภารกิจ เป้าหมายของงานครบถ้วนหรือไม่?


โครงการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กร จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาค บริหารอย่างเป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับสำหรับทุกฝ่ายภายในองค์กร อีกทั้งยังสามารถดึงดูด รักษา จูงใจ พนักงานที่ยังทำงานอยู่ ให้เขาได้ทุ่มเท ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อสร้างผลงานและบรรลุเป้าหมายขององค์กร โครงการนี้ ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการแบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของวิทยากร


ความสำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นได้ด้วย "คน" องค์กรที่มีบุคคลากรที่ทำงานดี มีความสามารถ ย่อมกุมความได้เปรียบทางธุรกิจ และมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้สูง สิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ ช่วงองค์กรของคุณมีบุคคลากรที่ทำได้ดีก็คือ "Competency" หรือนิยมเรียกในชื่อไทยว่า "สมรรถนะความสามารถ" Competency มีความสำคัญ และคุณต่อการบริหารองค์กรมาก แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจ ก็กลับสร้างปัญหา ให้กับองค์กรได้มากเช่นกัน


โครงสร้างองค์กรที่จะต้องเป็นโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Design) ที่มุ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจ หลายประการเช่น คุ้มค่ากับต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจ บริหารจัดการแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการเติบโตขององค์กร มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสม และตรวจสอบการทำงานระหว่างหน่วยงานได้

ผู้ที่ได้รับคำปรึกษาจาก ทีม NSValues พูดถึงเรา

“ระบบโครงสร้างเงินเดือน”

ที่ได้รับคำปรึกษาจาก ทีมงาน NS Values ช่วยให้ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ดียิ่งขึ้นเพราะพนักงาน ได้รับความชัดเจนในเรื่อง “ค่าตอบแทนและสวัสดิการ” สอดคล้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบ

คุณชัยพงษ์ สถิตวราทร
Co-Founder
บริษัท คิงคอง เพ็ทช็อป จำกัด

นอกจากได้ "ระบบโครงสร้างเงินเดือน" ทีมที่ปรึกษา NS Values ยังให้หลักคิด เทคนิค เหมือนเป็น Knowledge Sharing

ซึ่งเมื่อปิดโปรเจคไปแล้วเราก็ยังสามารถจัดการระบบเงินเดือน

ค่าตอบแทนได้เองตลอดไป

คุณประยูร ยาวิชัย
อดีตผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล
บมจ. มาลี กรุ๊ป

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020