เครื่องมือประเมินผลส่วนบุคคล

เป็นเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Assessment  Tools

แบบประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการด้านHR เชิงยุทธ์ทุกมิติ การบริหารคน ซึ่งถือเป็นทนที่มีมูลค่าสูงสุด (Human Capital) ขององค์กร ดังนั้นฝ่ายงาน (Human Resources)

ประเมินคุณลักษณะเด่นเฉพาะบุคคล นำไปสนับสนุนระบบงาน HRเช่น ระบบการสรรหาและการคัดเลือก สรุปผลรายงานการประเมินทำให้ทราบบุคลิคภาพและพฤติกรรม 

บทประเมินเพื่อค้นหาพรสวรรค์ส่วนบุคคลจากพรสวรรค์ให้กลายเป็นจุดแข็ง นำมาพัฒนาคนพัฒนางาน เช่นการสร้างทีมงานจากความต่างของพรสวรรค์

การประเมินคุณลักษณะบุคลากรตามแนวคิดของ DISC

ระบบการประเมินคุณลักษณะบุคลากร ตามแนวคิดของDISC แบบออนไลน์ จุดเด่นของเว็บเราคือ สะดวก รวดเร็ว ง่าย ประหยัด DISC มาจากอักษรย่อของ4คุณลักษณะคือ Dominance(D), Influence(I) ,Steadiness(S) และ  Conscientious(C) ซึ่งเป็นคุณลักษณะพฤติกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกัน

การประเมินโครงสร้างเงินเดือน

การประเมินโครงสร้างเงินเดือน(Salary Structure Assessment)เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กร โครงสร้างเงินเดือนในปัจจุบัน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาคบริหารอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในองค์กร

พัฒนาศักยภาพ จากพรสวรรค์ แบบสมดุลโลก สมดุลธรรม

Talent หรือพรสวรรค์ หมายถึงศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิด ทำให้เกิดรูปแบบซ้ำๆของการคิด ความรู้สึก และการแสดงออกอย่างสบายๆเป็นธรรมชาติมีความสุข และค่อนข้างคงที่

มาตรฐานระบบงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

การบริหารคนซึ่งถือเป็นทุนที่มีมูลค่าสูงสุด (Human Capital) ขององค์กร ดังนั้นฝ่ายงาน Human Resources (HR) มีภารกิจในการเป็นตัวแทนองค์กรและเป็นตัวแทนพนักงานที่ต้องบริหารความสมดุลย์ความสัมพันธ์ การเติบโตและยั่งยืนถ้าองค์กรของคุณกำลังพบปัญหาหรือมองหาความท้าทายในงานHR 

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020