ในยุคก่อนๆ การพัฒนาคนส่วนใหญ่จะทำกันแบบยกเข่ง  คือ พัฒนากันเป็นโปรแกรม

ปัญหาใหญ่ขององค์กรต่างๆคือการหาคนเก่งๆดีๆมาร่วมงาน แต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือจะหาใครมาแทนซีอีโอหรือ MD คนปัจจุบัน

เก็บตกจากงานสอนที่องค์กรหนึ่งมีการนำระบบบริหารผลงานมาใช้ ปัญหาขององค์กรนี้ คือ

โลกในยุคข้อมูลข่าวสารสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทุกสิ่งอย่างเร็วกว่าคนรุ่นเก่าๆ

กำไร = รายได้ – รายจ่าย เมือโจทย์ธุรกิจหนึ่งคือ กำไร ดังนั้น ต้องพิจารณาว่าอะไรคือ รายได้ที่ดี คำว่ารายได้ที่ดีคืออะไร

ไปใช้อย่างหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ การสื่อสารให้คนเข้าใจ 

ทุกวันนี้ “นวัตกรรม (Innovation)” แทบจะเป็นคำสามัญประจำองค์กรอยู่แล้ว

ในโลกที่วิวัฒน์ มองไปก็เหมือน “สูงสุดกลับสู่สามัญ” ฝั่งตะวันตกพัฒนาสู่

“ฝึกอบรมกันทุกปี ลงทุนกันทุกปี เสียเวลากันทุกปี

ก่อนใช้งาน : รักกันดี ช่วยกันทำงาน ไม่มีแบ่งแยกฉัน – เธอ

Follow us: