ทำอย่างไรให้ KPI เรื่องกำไรบรรลุเป้าหมาย? 

รู้จักคนทำงาน 4 สไตล์ด้วย DISC Model ที่บอกความเป็นตัวเรา 

3 ข้อสำคัญหลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน 

10 เหตุผลที่ทำให้ระบบ KPIs ล้มเหลว 

นวัตกรรมแบบมัธยัสถ์ ทำน้อยให้ได้มาก 

Style ที่ใช่ในตัวเองตามทฤษฎี DISC Model 

OKRs กระแสหายไปไหน? 

อยู่รอดได้อย่างไรในภาวะวิกฤติ ด้วยนวัตกรรมในองค์กร 

วิกฤติโควิดคือโอกาสปรับโครงสร้างองค์กร 

5 เหตผล ทำไม? พนักงานใหม่ต้องมีพี่เลี้ยง 

4 เหตุผลทำไมสร้างนวัตกรรมแล้ว Fail 

กลยุทธ์การสร้าง Growth Mindset 

  • 1
  • 2

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020