“ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจจะชี้วัดว่าใครคือผู้นำตัวจริงหรือผู้นำตัวปลอม” พื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากที่สุด

    ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปบรรยายหลักสูตรการลดต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้เห็นความจริงจังของการลดต้นทุนรับปีใหม่ของบริษัทแห่งนี้ โดยเฉพาะ CEO ท่านได้มารับฟังบรรยาย และกล่าวสรุปปิดในตอนท้าย ทำให้ผมประทับใจ และได้เกิดแนวคิดในการสร้างความตระหนักในการลดต้นทุน จึงนำมาเขียนบทความนี้

ปีใหม่นี้ได้เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้างาน มาเป็นผู้จัดการ ผมต้องทำตัวอย่างไรดี เพื่อที่จะได้สมกับตำแหน่งหน้าที่ และเงินเดือนที่สูงขึ้น

ในยุคก่อนๆ การพัฒนาคนส่วนใหญ่จะทำกันแบบยกเข่ง  คือ พัฒนากันเป็นโปรแกรม

ปัญหาใหญ่ขององค์กรต่างๆคือการหาคนเก่งๆดีๆมาร่วมงาน แต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือจะหาใครมาแทนซีอีโอหรือ MD คนปัจจุบัน

เก็บตกจากงานสอนที่องค์กรหนึ่งมีการนำระบบบริหารผลงานมาใช้ ปัญหาขององค์กรนี้ คือ

โลกในยุคข้อมูลข่าวสารสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทุกสิ่งอย่างเร็วกว่าคนรุ่นเก่าๆ

กำไร = รายได้ – รายจ่าย เมือโจทย์ธุรกิจหนึ่งคือ กำไร ดังนั้น ต้องพิจารณาว่าอะไรคือ รายได้ที่ดี คำว่ารายได้ที่ดีคืออะไร

ไปใช้อย่างหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ การสื่อสารให้คนเข้าใจ 

ทุกวันนี้ “นวัตกรรม (Innovation)” แทบจะเป็นคำสามัญประจำองค์กรอยู่แล้ว

Follow us: