Line Manager ผู้นำ 4 เก่ง ที่องค์จำเป็นต้องมีในยุคนี้

เขียนโดย :

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

Line Manager ผู้นำ 4 เก่ง ที่องค์จำเป็นต้องมีในยุคนี้

ผู้นำ หรือหัวหน้า ที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญอย่างมากต่อการบริหารผลงานของลูกน้องหรือทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นหน้าที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กร องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาหัวหน้างานให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ให้เก่ง 4 ด้าน

1) ผู้นำเก่งตน : เก่งตนด้วยวิธีคิด มีกลยุทธ์ในการคิดเพื่อนำพวองค์กรให้เติบโต ซึ่งผู้นำมักต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาจะต้องใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหานั้นๆ อยู่เสมอ ผู้นำที่เก่งคิด เมื่อพบว่างานหรือลูกน้องมีปัญหา จะมักถามตนเองว่า ลูกน้องเราเป็นแบบนี้เพราะ ?

  • ในฐานะหัวหน้า .. เรามีส่วนทำให้มันเกิดปัญหาหรือไม่?
  • เรารู้ปัญหาแล้ว เรายังปล่อยให้ปัญหามันยังคงอยู่รึเปล่า?

กระบวนการคิดของผู้นำเก่งตน ประกอบด้วย

  • ค้นหาความจริง ยอมรับความจริง
  • กล้ารับผิดชอบ หาวิธีแก้ไข
  • ลงมือทำทุกสิ่งอย่างจริงจัง

2) ผู้นำเก่งคน : เก่งคนด้วยการดูแลลูกน้อง

ดั่งคำคมที่ว่า “บริหารงานให้ได้ผล ต้องบริหารคนให้ได้ใจก่อน”

80% Key Success Factor is PEOPLE SKILL


3) ผู้นำเก่งงาน : เก่งงานด้วยการเป็นที่ปรึกษาคือ “ผู้นำ” ที่สามารถผลักดัน “สมรรถนะ / ขีดความสามารถ”(ความรู้, ทักษะ,คุณลักษณะส่วนบุคคล) ของลูกทีมให้สามารถส่งมอบผลงานได้สูงสุด

การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่สอนงานพัฒนาศักยภาพลูกน้องได้ มีประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ แนะนำและดูแลเมื่อลูกน้องเกิดปัญหาในการทำงาน ฉะนั้น หากผู้นำบริหารงานไม่เป็นหรือไม่เคยผ่านงานด้านนั้นๆ มาเลย ผู้นำคนนั้นคงไม่สามารถอธิบายหรือสอนลูกน้องให้เข้าใจในงานได้

4) ผู้นำเก่งบริหารชีวิต : เก่งบริหารชีวิตด้วยการเป็นต้นแบบดังคำพูดที่ว่า “ผู้นำ” ไม่ใช่ผู้ที่อยากจะนำคนอื่น แต่เป็นคนที่คนอื่นอยากจะเดินตามบางคนเป็นผู้นำที่เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด แต่ขาดทักษะในการดำเนินชีวิต ก็ไม่สามารถสร้างศรัทธาจากลูกน้องได้ ทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี จึงเปรียบเสมือนต้นแบบให้กับทีมงาน เช่น การบริหารเวลา บริหารการเงิน แสดงถึงคุณธรรมผู้นำ หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ

การเป็นผู้นำที่ดีควรแบ่งเวลา สำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของตน แบ่งเวลาสำหรับออกงานสังคม แบ่งเวลาสำหรับการดูแลครอบครัว และแบ่งเวลาสำหรับพักผ่อน นั่งสมาธิ เพื่อผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการสะสมของการทำงาน

ยุคปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าผู้นำต้องทำงานหนักกว่าในอดีต เพราะสถานการณ์ Covid-19 ผู้นำจะต้องพัฒนาตนเองหลายด้านกว่าในอดีต เนื่องจากเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ผู้นำจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลา

เขียนโดย :

อ.พีรดา รุธิรพงษ์


อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

ningpeerada

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020