การบริหารคน

กลับมาเริ่มต้นจากศูนย์

เขียนโดย :

อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

การบริหารคนกลับมาเริ่มต้นจากศูนย์

ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารคนมักจะเริ่มต้นจากการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ ใช้อยู่ เช่น

  • หาคนเพิ่ม/ทดแทนจาก Manpower ที่มีอยู่
  • เพิ่ม/ลดงบประมาณการฝึกอบรมจากปีก่อน
  • ปรับเงินเดือนจากฐานเงินเดือนเดิม
  • ปรับระดับ เลื่อนตำแหน่งจากประเพณีปฏิบัติเดิมๆ เช่น ทุกสิ้นปี ทุกเดือนเมษายนเป็นฤดูกาลโปรโมท ฯลฯ
  • จะขอคนเพิ่มก็จะดูว่างานนั้นปริมาณงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ (แต่ไม่ได้ดูว่างานที่ลดลงต้องลดคนด้วย)
  • ฯลฯ

แต่เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วและแรง หลักการบริหารคนบนพื้นฐานเดิม เพิ่มเติมหรือลดลงจากฐานเดิม อาจจะไม่สะท้อนความจริงที่ควรจะเป็น เพราะฐานเดิมอาจจะไม่ใช่ฐานที่ดีพอที่จะมาบวกลบแล้วจะได้สิ่งที่ใช่

ตัวอย่างเช่น

  • ปรับเงินเดือนประจำปี 5% ของฐานเงินเดือนพนักงานที่มีอยู่มั่นใจไหมว่าเงินเดือนเดิมถูกต้อง ไม่มากหรือน้อยเกินไป มั่นใจหรือไม่ว่าต้นทุนแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่เหมาะสมมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว

เพราะถ้าฐานเดิม ระบบเดิม เครื่องมือเดิมที่ใช้อยู่ยังไม่ฐานที่ดีพอ การเพิ่มลดจากฐานเดิม ยิ่งทำให้ระบบการบริหารคนผิดเพี้ยนออกไปอีกเรื่อยๆ ยิ่งวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ การบริหารงานบนพื้นฐานเดิมยิ่งจะทำให้ความผิดพลาดเพิ่มมากขึ้นจนเกินเยียวยาก็เป็นได้ คงไม่ต่างอะไรกับการที่เราลากเส้นจากจุดหนึ่งออกไป หากองศาของมุมผิดเพียงนิดเดียว ยิ่งลากเส้นออกไปยิ่งทำให้องศาของมุมนั้นถ่างออกไปเรื่อยๆ มารู้อีกครั้งก็ตอนที่ลากเส้นออกไปไกลมากแล้ว

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ระบบการบริหารคนในองค์​กรต้องกลับมาทบทวนทุกระบบใหม่โดยการเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งหมด เช่น ถ้าองค์กรเราทำธุรกิจนี้ด้วยยอดขาย ยอดผลิตเท่านั้น ฯลฯ ลองเริ่มต้นออกแบบระบบการบริหารคนใหม่ดูว่าควรจะมีทั้งหมดกี่หน่วยงาน กี่ระดับ มีพนักงานกี่คน ต้นทุนแรงงานควรจะเป็นเท่าไหร่ สวัสดิการและผลตอบแทนควรจะเป็นเท่าไหร่ งบประมาณการฝึกอบรมที่ควรจะเป็นคือเท่าไหร่ เพราะอะไร ฯลฯ

เมื่อทำระบบการบริหารคนที่กลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์แล้ว ได้ผลออกมาแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดูว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร หากเกิดความแตกต่าง ลองวิเคราะห์ดูว่าเกิดจากอะไร และจะวางแผนบริหารจัดการกับสิ่งที่แตกต่างนั้นได้อย่างไร เช่น ต้องงดรับคนเพิ่ม ควรยุบรวมตำแหน่งบางตำแหน่งเข้าด้วยกัน ควรจะชะลอหรือไม่ปรับเงินเดือนบางตำแหน่ง ฯลฯ

ถ้าต้องทำใหม่ทุกระบบ อาจจะเป็นภาระมากเกินไป อาจจะเลือกบางระบบฯมาทำก่อนก็ได้ เช่น อยากทบทวนเรื่องต้นทุนแรงงานก่อน อยากทบทวนจำนวนตำแหน่งงานก่อน อยากทบทวนเรื่องการฝึกอบรมก่อน ฯลฯ

สรุปว่าข้อดีของการย้อนกลับไปเริ่มต้นคิดเริ่มต้นทำจากศูนย์จะทำให้รู้ว่าสิ่งที่ควรจะทำ มี เป็น อยู่นั้นเกิดจากความจำเป็นอะไร ไม่มีปัญหาอะไรหลบซ่อนอยู่ได้ ไม่เหมือนกับการที่เราเริ่มต้นจาก 100 แล้ววิเคราะห์ปัญหาแบบภาพรวมอาจจะทำให้มองข้ามปัญหาที่ซ่อนอยู่ได้ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนแรงงานต่อยอดขาย ดูเหมือนไม่สูง แต่ถ้าวิเคราะห์ลงลึกมาอาจจะพบว่าต้นทุนแรงงานบางระดับ บางหน่วยงานอาจจะสูงหรือต่ำเกินไป หรืออาจจะต้องวิเคราะห์ลงลึกไปอีกว่าบางตำแหน่ง บางคนในตำแหน่งเดียวกันต้นทุนแรงงานอาจจะสูงหรือต่ำเกินไปก็ได้ ดังนั้น การย้อนกลับมาเริ่มต้นจากศูนย์จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน

เขียนโดย :

อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ทำอย่างไรให้ KPI เรื่องกำไรบรรลุเป้าหมาย? 

10 เหตุผลที่ทำให้ระบบ KPIs ล้มเหลว 

OKRs กระแสหายไปไหน? 

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020