รู้จักคนทำงาน 4 สไตล์ด้วย DISC Model ที่บอกความเป็นตัวเรา

เขียนโดย :

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

บางท่านอาจจะรู้จักแบบประเมินบุคลิกภาพ หรือ Personality Insight ที่ชื่อว่า DISC Model หรือบางท่านก็รู้สึกเหมือนจะเคยได้ยิน แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เอาล่ะคร้า เรามาทำความรู้จักกันเลยว่า คนทำงาน 4 สไตล์ มีอะไรบ้าง และแต่ละสไตล์มีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างไร

D – Dominance : สายบู้พร้อมลุย ! คนที่มีสไตล์ Dominance จะมีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนคือมีความตรงไปตรงมา มั่นใจ เด็ดขาด ตัดสินใจและจัดการงานเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้คน หรืออุปสรรคต่างๆ พร้อมเปิดรับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาอยู่เสมอ แต่จะไม่ชอบใจนักหากถูกบังคับ ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือตีกรอบจนขาดอิสระในการคิดและการทำงาน หรืองานที่ตั้งใจทำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

I – Influence  : สายอะเลิท โลกสวย สำหรับคนที่มีสไตล์ Influence จะเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเฮฮา มุ่งเน้นบรรยากาศที่ดีในการทำงานหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยความช่างพูด ช่างเจรจา ชอบเข้าสังคมพบปะผู้คน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง พร้อมที่จะหยิบยื่นมิตรภาพที่ดีให้กับกลุ่มคนแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มีแนวโน้มที่จูงใจคนเก่ง และมองโลกในแง่ดี ชอบที่จะช่วยผู้อื่นอย่างมีส่วนร่วม โน้มน้าวจูงใจเก่ง แต่หากอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ขัดแย้งหรือคนที่ไม่เป็นมิตร คนสไตล์นี้จะรู้สึกไม่ชอบใจซักเท่าไหร่

S – Steadiness  : สายนิ่งสยบความเคลื่อนไหว มาต่อกันที่สไตล์ Steadiness เห็นได้ชัดเจนจากลักษณะที่มีความอดทนสูง สุภาพ เป็นผู้ฟังที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น พร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดี และช่วยเหลือผู้อื่น สร้างบรรยากาศ? ปรองดอง เป็นคนมีหลักการ เป็นเหตุเป็นผล ชอบทํางานตามแบบแผนอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีระบบที่ชัดเจน ใส่ใจในความละเอียดรอบคอบและความถูกต้อง แต่มักไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจด่วน หรือต้องแข่งขันกับใคร

C – Conscientious : สายเป๊ะเว่อร์ทุกกระเบียดนิ้ว มาถึงสไตล์สุดท้ายอย่าง Conscientious เจ้าแห่งหลักการ ชอบการสังเกต เก็บข้อมูล เน้นการนำข้อเท็จจริงมาประมวลผลหาความถูกต้อง และความมั่นคงแน่นอน จริงจังกับการทำงาน สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ด้วยเหตุผล และวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และมีความแม่นยำ แต่ไม่ถนัดนักหากต้องให้ประสานงานกับผู้คน หรืออยู่ในสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได

  • เข้าใจสไตล์ที่แตกต่าง ในแต่ละวันเราต้องพบเจอกับผู้คนมากมาย เริ่มต้นตั้งแต่คนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน ผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงลูกค้าหรือผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกัน หลายครั้งการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทำให้เราเจอกับสถานการณ์เหล่านี้

ไม่รู้จะเริ่มต้นบทสนทนายังไงดี ?

ทำไมถึงพูดคุยกันไม่เข้าใจ ?

ทำไมทำงานไม่ได้ดั่งใจ ?

ทำไมคนนี้ถึงต้องเยอะกับเรา ?

อันดับแรกคงต้องยอมรับก่อนว่า เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพบกับความหลากหลายของผู้คน แต่เมื่อเราได้รู้จักกับลักษณะของแต่ละสไตล์แล้ว จะเห็นได้ว่าลักษณะที่เด่นชัดของทั้ง 4 สไตล์ มีทั้งจุดร่วมและจุดที่มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงความถนัดในการจัดการสิ่งต่างๆ ของแต่ละสไตล์ หากเราสามารถเข้าใจในความแตกต่างนี้ได้ เปรียบได้ดั่งการที่เรามีเวทมนต์อ่านใจคนที่จะทำเรื่องยากให้เป็น เรื่องง่าย ด้วยการโน้มน้าว พูดคุยกับผู้อื่นได้อย่างตรงใจมากยิ่งขึ้น เมื่อได้ใจแล้วการอยู่ร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ การสานต่อเพื่อให้ได้งานก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

อ่านบทความอื่นๆ

ทำอย่างไรให้ KPI เรื่องกำไรบรรลุเป้าหมาย? 

รู้จักคนทำงาน 4 สไตล์ด้วย DISC Model ที่บอกความเป็นตัวเรา 

3 ข้อสำคัญหลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน 

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020