สวัสดีครับทุกท่านสำหรับบทความตอนนี้ผมได้แนวคิดมาจากการไปบรรยายหลักสูตรการบริหารงานที่หน้างาน (Shop floor) สำหรับหัวหน้างานเรามาอ่านกันนะครับ

เครื่องจักร (machine) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อการผลิต ซึ่งใครๆก็รู้และทั้งๆที่รู้ แต่ก็ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรมากวนใจเสมอ เช่น เครื่องจักรหยุดนอกแผนเครื่องจักรขาดการบำรุงรักษาที่ดี เครื่องจักรพังเสียหาย มากกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้นซึ่งปัญหาที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเครื่องจักรมีปัญหาคือ การส่งมอบไม่ตรงเวลาการรอคอย การว่างงาน ต้นทุนสูง เกิดของเสีย ลูกค้ารองเรียน เป็นต้นสำหรับบทความนี้ผมจะขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆในการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มงานสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต หรือผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรดังนี้หลังการง่ายๆในการในตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มงานอย่างมืออาชีพ มี 4 ข้อ หรือเรียกง่ายๆว่าหลัก 4 ดู (ผมใช้ตั้งแต่สมัยทำงานในสายการผลิต) มีดังนี้ครับ
1. ดูความสะอาด โดยการตรวจสอบเศษวัสดุ เศษฝุ่นผง คราบน้ำมัน น้ำยา
หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่อาจจะตกอยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบสามระดับ คือ 1.ระดับต่ำกว่าเอว หรือระดับพื้น โดยก้มตัวลงตรวจสอบ 2. ระดับเอว หรือระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน 3.ระดับเหนือศีรษะ
2. ดูระดับการเติม และสภาพทั่วไป เช่น น้ำมัน น้ำยา หรือสารเคมีโดยการเดินเข้าไปตรวจสอบดูตรงจุดที่มีการระบุการเติมน้ำมัน จารบี หรือสารเคมี ที่กำหนดว่าอยู่ในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจุดที่มีการเติมส่วนใหญ่จะมีป้ายบอกระดับเช่น H (High) หมายถึง ระดับสูงสุด M (Medium) ระดับกลาง หรือระดับปกติและดูสภาพทั่วไปว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เช่น สี ความเข้มข้น เป็นต้นซึ่งถ้าพบปัญหาให้หยุดการปฏิบัติงาน และแจ้งหัวหน้างานทันทีนะครับ
3. ดูระดับพารามิเตอร์ เช่น ระดับอุหณภูมิ ระดับแรงดัน ระดับความเร็วของสายพานความเร็วรอบของเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของการใช้เครื่องจักร ซึ่งควรจะทำทั้งก่อนเริ่มงานและระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าพบปัญหา เราอาจปรับพารามิเตอร์ให้ตรงแล้วเริ่มการผลิตหรือถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็หยุดการปฏิบัติงาน และแจ้งหัวหน้างานทันทีเช่นกันนะครับ
4. ดูการขันแน่นทุกตัว โดยการตรวจสอบน๊อต กรู และหางปลา ขั้วไฟฟ้าหรือจุดที่มีการขันต่างๆว่ายังอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด หรือมีการคลายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนหรือมีการเคลื่อนไหวซึ่งถ้าเราพบว่ามีการคลายตัวเราก็จะได้รีบขันให้กลับมาแน่นเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไม่ตรวจสอบแล้วปล่อยให้น๊อตคลายตัวไปเรื่อยๆอาจส่งผลเสียหายหนักต่อเครื่องจักรได้เลยนะครับจากแนวคิด 4 ดูนี้ เรามาลองพิจารณากันเล่นๆนะครับว่า คือ ใครเพราะไม่ต้องเฉลยนะครับว่าใครคือพนักงานที่ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มงานที่ดีที่สุดสำหรับแนวทางทั้ง 4ประการนี้ถ้าหากพนักงานท่านใดสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนแล้วละก็จะช่วยลดปัญหาเครื่องจักรเสียหาย และยังช่วยลดปัญหาของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับสุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจสั้นๆว่า “ดูดีๆ คิดดีๆ ทำดีๆผลย่อมออกมาดีๆ แน่นอนๆครับ” โชคดีนะครับ

บทความโดย

ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

Follow us: