ไม่ค่อยรู้จริงแค่เอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังครับถ้ายังตอบไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องทำก่อน


3 อันดับแรก จากเรื่องดังนี้
ตอบโจทย์เรื่องกำไร
สร้างแบรนด์พัฒนาสินค้าใหม่จัดทำระบบมาตรฐานสากลปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานหาลูกค้าเพิ่มปรับพอร์ตสัดส่วนสินค้าลดต้นทุนสินค้าบริหารคลังสินค้าให้ไม่ให้เกิดเดทสต๊อกขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปลด ชะลอการลงทุนงบการตลาดไว้ก่อนหรือลงเพิ่มฯลฯก็อย่าเพิ่งทำเรื่องประเมินผลงานใครเลย
ถ้ายังตอบไม่ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวมาจากไหน

ตัวเลขรายได้มาจากไหนบ้าง เมื่อไหร่ เดือนไหนได้มาอย่างไร

ตัวเลขแย่ๆสุด ดีสุดคืออะไรเพราะอะไรถ้ามีบางเรื่องขัดแย้งกันจะทำอย่างไรก่อนคนทำงานทั้งองค์กรตอบได้หรือยังว่าแต่ละเป้าหมายได้มาจากไหน จะรับมือกับแผนที่ยังไม่แน่นอนได้ยังไงฯลฯก็อย่าเพิ่งอนุมัติงบประมาณประจำปีเลยก็อย่าเพิ่งทำเรื่องประเมินผลงานใครเลย

โฟกัสในการนำเสนอเป้าหมายต่อที่ประชุมผู้บริหารก่อนที่จะอนุมัติเป้าหมายประจำปี
– สีเขียว(ตัวเลขต่ำสุด)ไม่สน
– สีเหลือง(ตัวเลขที่เป็นไปได้)ไม่คุยเยอะ
– สีแดง(ตัวเลขที่ยังคิดไม่ออกไม่มั่นใจ)คือสิ่งที่ต้องคุยกันเยอะๆ

บทความโดย

อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง

Follow us: