สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้มีโอกาสไปบรรยายหลักสูตรBaic Leadership

ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ในห้องมีผู้บริหารระดับต้นหน้าตาน่าจะเป็นน้องๆ Gen Y คือ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2520-2542และในระหว่างการบรรยายเราได้มีส่วนเรียนรู้เพื่อค้นหาคุณลักษณะผู้นำที่องค์กรต้องการ
โดยแต่ละทีมก็แลกเปลี่ยนกันเต็มที่ และหลังจากที่ทีมสุดท้ายนำเสนอจบผมก็สรุป คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำในองค์กรที่น้องๆ Gen Yอยากเห็น ซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่เกิดในยุค Gen X และ Baby Boomerเรามาเรียนรรู้ร่วมกันเลยนะครับ

1. มีวิสัยทัศน์ (Vision) มี Passion คือ มีสิ่งที่ฝัน เป้าหมายชีวิตหรือสิ่งที่อยากทำอย่างชัดเจนพวกเขาอยากเห็นว่าผู้นำมีความฝันมีเป้าหมาย และทิศทางในการทำงานที่ชัดเจนทำให้เขาอยากมีส่วนร่วม ยิ่งถ้าผู้นำที่มี Passion ตรงกันแล้วละก็ น้องGen Y ทำงานให้เราสุดใจขาดดิ้นเลย

2. มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และยืดหยุ่นเพราะพวกเขาชอบความชัดเจนในการทำงานแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ไม่ชอบการทำงานแบบยึดติดกรอบเดิมๆ

3. รับฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น แล้วนำมา Updateให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งรับฟังไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของลูกน้อง Gen Y ด้วยนะครับ

4. ให้โอกาส น้อง GenY เขากล้าแสดงออกดังนั้นต้องหาเวทีให้พวกเขาได้แสดงฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่และต้องไม่ลืมที่จะให้โอกาสกับน้องที่เคยทำผิดพลาดเพื่อทำให้พวกเขาได้แก้ตัวใหม่ ไม่ควรจำฝังใจและยึดติดในภาพลบของน้องเขา

5. ติดดิน ไม่ถือตัว เข้าหาง่าย โดยพร้อมให้ลูกน้องเข้าปรึกษาหารือพูดคุยได้ทุกเรื่อง ( Gen Y) จะกล้าพูด กล้าแสดงออกกล้าออกความคิดเห็น

6. พูดสร้างสรรค์ พูดจูงใจ พูดโน้มน้าวใจ และสามารถกระตุ้นให้พวกเขาสามารถนำความรู้และศักยภาพที่มีออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

7. ไม่หูเบา และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยควรเปิดใจรับฟังพวกเขาและคิดอย่างมีวิจารณญาณ และก่อนที่ผู้นำจะตัดสินใจตำหนิหรือลงโทษลูกน้อง นอกจากนี้ควรประพฤติ ปฏิบัติตน ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว ในสิ่งที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบจารีตประเพณีอันงดงามของไทย และสากลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้ทำตามและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องให้เกียรติลูกน้องเสมอ อย่าหักหน้าหรือข่ม พวกเขาต่อหน้าผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะครับ

8. มีความยุติธรรม ไม่ควรลำเอียง หรือเลือกที่รัก มักที่ชังหรือเอาใจแต่ลูกน้องที่รัก ที่ปลื้ม และชิงชัง รังเกียจลูกน้องที่ไม่ชอบหน้า อย่างออกหน้า ออกตา

9. ใจดี มีน้ำใจ โดยควรแสดงออกถึงความเข้าใจ ใส่ใจและเอาใจใส่ลูกน้อง ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และอาจมีขนม นมเนย ลูกอมกาแฟ หรืออะไร เล็กๆ น้อยๆ ติดไม่ติดมือไปฝากรวมไปถึงการใช้คำพูดที่ให้เกิดกำลังใจ (ที่มาจากความจริงใจ)ให้กับพวกเขาเสมอ

10. ช่วยลูกน้องทำงาน หรือทำงานแทนลูกน้องได้เมื่อลูกน้องร้องขอ หรือถ้าจำเป็นจริงๆ เช่นเมื่อลูกน้องไม่มาทำงานผู้นำก็ควรที่จะสานงานต่อเองได้ และไม่ควรตำหนิ หรือโทรจิกโทรตาม ในวันที่พวกเขาลางาน หรือไม่มาทำงาน10 คุณลักษณะผู้นำในองค์กรที่น้องๆ Gen Y อยากเห็นนี้เป็นเพียงแนวคิดที่ได้จากการทำกิจกรรมกลุ่มของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีบางข้อที่อาจตรงกับความคิดของพนักงาน Gen Yในบริษัทของเราก็สามารถนำไปประยุตก์ใช้ดูนะครับสุดท้ายของฝากคมคิดสะกิดใจที่ว่า “ไม่ว่าจะเป็นคน Generation ใดถ้าหากทำงานด้วยความเข้าใจ รู้ใจ และมีความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วละก็งานที่ว่ายากก็สามารถสำเร็จได้โดยง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากอย่างแน่นอน”โชคดีนะครับ

 

Follow us: