พนักงานไม่ทำตาม WI (Work Instruciton)พนักงานข้ามขั้นตอน ไม่เชื่อฟังคำสั่งพนักงาน ไม่ใส่ใจงาน พนักงาน…เราจะจัดการอย่างไรดีครับ
พนักงานไม่ทำงานตาม Procecdure WI (Work Instruction)และคู่มือการทำงาน (Manual) ต่างๆ รวมไปถึงชอบฝ่าฝืนคำสั่งจนส่งผลเสียต่อการทำงานมากมาย ได้แก่ ความผิดพลาด ของเสีย อุบัติเหตุส่งงานไม่ทัน ลูกค้าร้องเรียน เสียค่าปรับ และอื่นๆ อีกมากมายนั้นเป็นเรื่องที่หัวหน้างานทุกคนปวดหัว เพราะเจอกันมาแทบทุกวันแม้แต่ผมสมัยที่ทำงานก็เจอปัญหานี้อยู่บ่อยๆจนทำให้หัวหน้างานต้องมานั่งปวดหัว คิดจนหัวแทบแตกเพื่อตอบ CARเพื่อแก้ไข และป้องกัปัญหา ซึ่งสาเหตุที่เกิดปัญหานี้ถ้าหากเรานำหลัก5M&1E มาวิเคราะห์ ก็สามารถทำได้
(บทความต่อไปผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ)

สำหรับบทความตอนนี้ผมขออนุญาตนำเสนอ สาหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงานไม่ทำงานตาม Procecdure WIWork Instruction และคู่มือการทำงาน (Manual) ต่างๆรวมไปถึงชอบฝ่าฝืนคำสั่ง จนส่งผลเสียต่อการทำงานที่มาสาเหตุมาจากหัวหน้างาน ได้แก่
1.ไม่ใส่ใจงานเท่าที่ควร หรืออาจจะปล่อยปละละเลยลูกน้องมากเกินไปจนทำให้กฎระเบียบหย่อนยาน
2.ไม่ชอบลงไลน์ไปดูพื้นที่หน้างาน (ชอบทำงานนั่งโต๊ะมากกว่า)
3. มีงานรับผิดชอบมากเกินกำลัง ความสามารถ
4. บริหารงานประจำวัน (Daily Management) ยังไม่ดีพอ
5. ประชุมมากเกินไป (อะไรไม่เกี่ยวข้องก็ไป)
6 บริหารเวลาไม่เหมาะสม จัดลำดับความสำคัญของงานไม่เป็น
7. ทำงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาไปตรวจสอบ
8. หมดไฟ หรือเบื่องาน เป็นต้นครับวิธีการแก้ไข ป้องกันก็ต้องว่ากันไปตามสาเหตุ เช่น
9.วางแผนการทำงาน และปรับระบบ หรือขั้นตอนการทำงานใหม่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ที่เรารับผิดชอบ
10. หมั่นเข้าไปตรวจสอบงานอย่างจริงๆ จังๆโดยกำหนดตารางเอาไว้เลยว่าตอนเช้า หรือก่อนเริ่มงานว่าเวลาไหน?จะต้องไปตรวจที่จุดใด? และตรวจอะไร? ตรวจอย่างไร?
11.ฝึกการมอบหมาย และติดตามงาน เพื่อกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้กับลูกน้องที่ไว้ใจได้ ให้พวกเขาเป็นหูเป็นตาคอยตักเตือนเพื่อนๆแทนเรา และมาแจ้งข่าวเมื่อพบปัญหา
12.ปั้นคน เพื่อเป็นแขน เป็นขาให้กับเรา จะใช้วิธีโค้ช (Coach) พี่เลี้ยง(Mentor) สอนงาน (Train the Trainer) สอนที่หน้างาน (OJT : Onthe Job Training) หรืออะไรก็ได้ตามความถนัด และความเหมาะสม
13.พูดคุยกับเพื่อน หรือหัวหน้าที่มีไฟในการทำงานสูงๆเอาพวกกระตือรือร้น หรือ Active มากๆ เพื่อเป็นการส่งพลังกัน
14. พูดคุยกับลูกน้อง บ่อยๆ ซ้ำๆ เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานตามWI และปัญหา หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่ทำงานตาม WIโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเริ่มงาน
15.จัดการกับลูกน้องที่ตั้งใจจะฝ่าฝืน ไม่ยอมทำตาม WI ให้เด็ดขาดทำตามลำดับขั้นตอน และกฎของบริษัท และกฎหมายแรงงาน เช่นพูดคุย ตักเตือน ให้หยุดงาน พักงานซึ่งเราก็พิจารณาตามความเหมาะสมและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าเรายังไม่กล้าพอเราก็ขอให้ผู้จัดการมาช่วยเราตัดสินใจได้นะครับ
16. ปลูกฝังค่านิยมของความละอายและการเกรงกลัวต่อการทำในสิ่งที่ผิดๆ หรือ หิริ โอตตัปปะและส่งเสริมการทำงานแบบอิทธิบาทสี่ ได้แก่ ฉันทะ รักในสิ่งที่ทำวิริยะ พากเพียรเรียนรู้ฝึกฝน จิตตะ เอาใจจดจ่อ มุ่งมั่น วิมังสาทบทวนตัวเองเสมอสิ่งใดดีทำต่อ ไม่ดีแก้ไขให้ดีขึ้น
แล้วอย่าผิดซ้ำอีกนะครับ

ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับและหากท่านใดนำไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรอย่าลืมส่งอีเมลล์มาแลกเปลี่ยนกับผมได้นะครับและสุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้างานทุกท่านว่า
“ตั้งใจมั่น ขยัน อดทน คือหนทางของความสำเร็จ” โชคดีนะครับ

Follow us: