ผู้บริหารงาน HR หลายคน

  • พยายามคิดหาเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาใช้
  • พยายามคิดกลยุทธ์เพื่อให้งาน HR ได้รับการยอมรับ
  • พยายามเอางาน HR ไปเสนอหน่วยงานหลัก

คิดทั้งวัน วนไปวนมาอยู่กับ ทำอย่างไรให้งาน HR ในองค์กรได้รับการยอมรับ นำเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล

แต่…อาจจะลืมคิด
แต่…อาจจะลืมถาม
และ…อาจจะลืมไปว่า

จริงๆแล้ว HR ไม่ต้องทำงาน HR ก็ได้นะ
งง…หละซิ
จ้างมาทำ HR แล้วจะให้ไปทำการตลาดเหรอ
ใช่
จ้างมาทำ HR แล้วจะให้ไปทำผลิตเหรอ
ก็ใช่
จ้างมาทำ HR แล้วจะให้ไปทำ Supply Chain เหรอ
ก็ใช่อีกนั่นแหละ

อยากจะบอกว่า HR ทำอะไรก็ได้ที่ช่วยให้องค์กร

  • กำไร(Profit)
  • เติบโต (Growth)
  • ยั่งยืน (Sustainable)

คำถามต่อไปคือ
ถ้าจู่ๆ HR เดินเข้าไปหาหน่วยงานขาย
แล้วบอกว่ามีอะไรจะให้เราช่วย
ถ้าช่วยได้ยินดีเลย
คิดว่าฝ่ายขายจะไล่ HR ออกมา
และบอกว่าไม่ใช่หน้าที่คุณ
หรือ
ฝ่ายขายบอกว่าโอโห้ดีเลยครับ
ตอนนี้ผมกำลังจะจัดงานส่งเสริมการขาย

ต้องการคนมาคอยประสานงานกับ Supplier
ต้องการคนมาช่วยคุมงานจัดเตรียมบูท
ต้องการคนมาช่วยจัดเตรียมเรื่องการเตรียมสินค้า

ลองคิดง่ายๆดูครับ
ว่าถ้าเขาจ้าง HR มาเดือนละแสน
และช่วงนี้เป็นช่วงที่องค์กรยุ่งมาก
เป็นช่วงที่องค์กรยังไม่ต้องการเครื่องมือ
ยังไม่ต้องการเทรนนิ่งอะไรมากเลย
พูดง่ายๆงานตาม Functions ของ HR
ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ ทำก็ดี ไม่ทำก็ไม่เสียหาย

เราในฐานะคนทำงาน HR
คิดว่าจะหาอะไรทำเพื่อให้คุ้มค่ากับ เงินเดือนเป็นแสนที่องค์กรจ่ายให้เรา
และยิ่งแต่ละหน่วยงานเขาต้องการคน ไปช่วยผลักดันผลงานให้ออก และเขาก็ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือจากเราเราจะเข้าไปช่วยเขาไหม

แน่นอนว่าสุดท้ายเขาจ้างเรามาทำ HR
เราก็ต้องทำงาน HR แต่อย่าลืมว่า
บางช่วงเวลางาน HR สำคัญน้อย
บางช่วงเวลางาน HR เร่งด่วนน้อย
เราจะนั่งรอคอยจังหวะที่จะทำงาน HR อย่างเดียวคงไม่ได้

หากเราไม่ปฏิเสธที่จะเข้าไปช่วยงานองคกร
ที่ไม่เกี่ยวกับ HR เราจะได้อะไร

  • ได้รู้งานหลักของธุรกิจ
  • ได้เข้าใจคนในแต่ละสายงาน
  • ได้มีโอกาสเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงได้

จึงอยากจะฝากคนทำงานด้าน HR ว่า ถ้าอยากเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จ
จงอย่าเขียน JD ในใจตัวเองให้อยู่แค่งาน HR จงเป็นให้มากกว่าHR

Follow us: