KPI หรือตัวชี้วัดผลงานหลักระดับองค์กร
ไม่ใช่แค่วัดเป็นตัวเลขได้
วัดเหมือนกับองค์กรอื่น

แต่นอกจากวัดได้ จับต้องได้แล้ว
จะต้องมีความหมายและผลกระทบต่อ
#กำไรการเติบโตยั่งยืน
โดยมีนัยสำคัญมากพอด้วย
ไม่ใช่ดูแค่ชื่อหัวข้อ KPI
ไม่ใช่ดูแค่ค่าตัวเลขเป้าหมาย

แต่…ต้องบอกความหมายได้ว่า
#ถ้าสำเร็จหรือล้มเหลว
จะเกิดอะไรขึ้น เท่าไหร่
เมื่อไหร่ อย่างไร

ดังนั้น KPI ระดับองค์กร
จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ามันใช่
#KeyPerformanceDriver จริงๆ
(ตัวขับเคลื่อนผลงานองค์กร)

ไม่ใช่แค่สิ่งที่เรียกว่า
#KeyPerformanceIndicator เท่านั้น
(ตัวชี้วัดผลงานหลัก)

Follow us: