ในยุคก่อนๆ การพัฒนาคนส่วนใหญ่จะทำกันแบบยกเข่ง  คือ พัฒนากันเป็นโปรแกรม

เป็นรุ่นๆ ทำหลายๆคนถึงแม้จะมีการทำ IDP หรือแผนพัฒนารายคนแต่พอมาใช้จริง ก็จะไม่โฟกัส


แต่หลังๆ มาการพัฒนาคนเริ่มเปลี่ยนไป ในปีนี้และปีก่อน ผมได้ทำงานในบทบาท ที่ปรึกษาส่วนบุคคลให้ผู้บริหาร (Executive Consultant) โดยเน้นไปที่การช่วยเขาในเรื่องการบริหารผลงาน และบริหารดูแลคน (Performance Management & People Management) ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารโดยมากประสบปัญหา
การให้ปรึกษาเป็นแบบประกบ ถึงเนื้อถึงตัว 555 และทำเป็นคนๆ ไป ไม่ใช่ทำแบบยกเข่ง (แบบยกเข่งก็ทำแบบคู่ขนาน)


ที่ปรึกษาส่วนบุคคลของผู้บริหาร ในด้านคนและผลงาน #ทำอะไรบ้าง ?

 • เป็น “สติ” ให้กับผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ (Awareness)
 • ชวนคิด ชวนค้น ชวนฝัน ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ใช้ภูมิปัญญาภายในของตน
 • แบ่งปันประสบการณ์ ปัญญาปฏิบัติด้านการบริหารผลงานและการบริหารคน
 • ประกบและช่วยสะท้อนให้ของขวัญถึงสิ่งที่เขาทำได้ดี และสิ่งที่เขาต้องระวังในการบริหารผลงานและบริหารคน
 • ให้ทางเลือกในกรณีที่เขาไม่มีทางเลือกหรือขาดทรัพยากรภายใน
 • ให้กำลังใจ และคอยดูแลกัน ให้เขาค่อยๆมั่นใจ เติบโตจนสามารถทำได้ด้วยตนเอง
 • ช่วยเบรค ช่วยค้านในมุมมองที่กว้าง ในสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อการบริหารผลงานและบริหารคน ที่มีโอกาสจะส่งผลกระทบในเชิงลบ หรือความเสียหายกับเขา
 • สร้างสถานการณ์ หรือบทเรียนจริง ให้ผู้บริหารได้เรียนรู้แบบ Real

การมีที่ปรึกษาส่วนบุคคลในด้านการลริหารผลงานและบริหารคน #ดีอย่างไรบ้าง

 • เข้าใจความแตกต่างของคน
 • เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของแต่ละคน
 • มีความเติบโตของมุมมองขึ้นเรื่อยๆ (Growth Mindset)
 • ฟัง (ด้วยหู ตา กาย ใจ) ได้อย่างลึกซึ้ง
 • สื่อสารกับบุคคลได้อย่างมีศิลปะได้ใจ ได้งาน
 • ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทีมและบุคคลอื่น
 • เหนื่อยน้อยลง เพราะทีมทำงานได้ดวยตนเอง
 • ทำงานมีความกลมเกลียวช่วยเหลือกัน
 • ทีมงานหมุนเวียนหน้าที่กันได้ ทำงานได้หลากหลาย
 • พนักงานคิดเองเป็น และทำงานแบบมีทางเลือกเสมอ
 • เป็นผู้นำในบทบาทที่ปรึกษา,โค้ช
 • เกิดนวัตกรรมการทำงานใหม่ๆเสมอ
 • คนทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น ลางานน้อย ลาออกน้อย
 • ผลงานทีมดี ทุกคนใส่ใจในการสร้างความสำเร็จร่วมกัน
 • มีคนทำงานแทนเราได้ หากเราไม่อยู่หรือเกษียณ

Executive Consultant ถือเป็นอีกทางเลือกสำคัญ
ของการสร้างผู้นำที่ดูแลจัดการคนและผลงานทีมได้อย่างสมดุล และเป็นการลงทุนที่เห็นผลแบบชัดเจน
ไม่ต้องมานั่งลุ้นผลไม้ดี แบบเหมาเข่งดังเดิม


การเปลี่ยนแปลงของคนสำคัญไม่กี่คน สามารถสร้างสมการใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ชั้นเลิศ และเกิดการเปลี่ยนแปลงของนิเวศน์องค์กรในระดับมหภาคและจุลภาค องค์กรไหนที่ต้องการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง  พัฒนากลุ่ม Talent , Key Man อย่างจริงจัง  Executive Consultant ถือเป็นทางด่วนในการสร้างคนขององค์กรคุณ ที่น่าตอบโจทย์แน่นอน

Follow us: