เก็บตกจากงานสอนที่องค์กรหนึ่งมีการนำระบบบริหารผลงานมาใช้ ปัญหาขององค์กรนี้ คือ

 1. การที่ผลงานของทีมประเมินมาสูงแต่ผลงานไม่มี องค์กรยังได้ C แต่พนักงานได้ A
 2. การทำงานไม่สอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน ต้องการยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ให้ลดจำนวนสินค้าที่จะขายลง
 3. ตอบไม่ได้ว่าที่ทำงานไปผลักงานการประเมินผลงานข้อไหนตรงๆ ขององค์กร
 4. บรรยากาศขาดความทำงานร่วมกันเป็นทีม คำว่าทีมคือ กรูนี่ล่ะทีม (เพื่อเห็นภาพชัดๆ)
 5. อยากประเมินพฤติกรรมที่สะท้อนกับคุณค่าขององค์กรจริงๆ ที่นี่มี core values คือ changes รับการเปลี่ยนแปลง communication การสื่อสาร 

เค้าแก้ปัญหาโดยการวางระบบประมินผลงานใหม่ ดังนี้

 1. ให้ผู้บริหารกรอกแบบฟอร์มที่อธิยายว่าหัวข้อที่ประเมินนี้มาจากข้อไหนขององค์กร
 2. หัวข้อในการประเมินจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนการวัดผลจากตัวชี้วัดที่เป็นขององค์กรไว้ด้วย อาจจะ 70% ของทั้งหมด
 3. 30% ในการประเมินผลงานให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงการ changes communication ไว้อย่างละ 5 ระดับ

เอาล่ะ!! ดูจะไม่มีปัญหาใช่ไหม งั้นมาทดสอบกัน

 1. มั่นใจไหมว่าประเมินผลแบบนี้แล้วผลงานองค์กรจะขึ้น และขึ้นจากเดิมเป็นเท่าไร เมื่อไหร่
 2. รู้ไหมว่าใครจะต้องทำอะไรบ้าง หรือมีอะไรที่ทำเพิ่มจากเดิม อะไรบ้างที่ต้องลด อะไรบ้างที่ต้องห้ามทำแล้ว
 3. การสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเรามาสื่อสารกันดีขึ้นกว่าเดิมคืออะไร

งั้นมาลองวิธีนี้

เมื่อจัดทำระบบประเมินผลงานให้เริ่มจาก

 1. นำผู้บริหารมาวิเคราะห์ร่วมกันกับทิศทางของบริษัท และจัดแผนธุรกิจส่งต่อให้กับระดับพนักงานต่อมาเพื่อลงรายละเอียดของแผน
 2. นำแผนที่ได้จากการลงข้อมูลขั้นตอน กลับมาทบทวนว่ามีงานใดที่ต้องทำเพิ่มหรือยกเลิกการทำ ตรวจสอบการขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน หากมีให้ตัดสินใจ
 3. ค่อยมากำหนดตัวชี้วัดผลงานโดยดูจากแผนว่าจุดใดที่ต้องใส่ใจ ระวังก็มาวัดผลงานที่ตรงนั้น

สงสัยไหม แล้วการประเมิน change communication ทำอย่างไร ตอบครับ ทำไปแล้ว ลองอ่าน 3 ข้ออีกที
ใช่!! มันอยู่ในกระบวนการทำงานไปแล้ว แล้วรู้แล้วใช่ไหมว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไร เป็นรูปธรรมจริงไหมครับ


เอาล่ะ ทดสอบอีกทีครับ กับคำถามในระบบเดิมๆ ที่เจอ?


อีกคำถามสุดท้ายครับ จะเปลี่ยนมันเมื่อไหรดีครับ?

Follow us: