โลกในยุคข้อมูลข่าวสารสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทุกสิ่งอย่างเร็วกว่าคนรุ่นเก่าๆ

ต้องการเรียนลัด สำเร็จเร็ว เพื่อให้มีเงินมากพอ มี Passive Income (รายได้ที่ไม่ต้องทำอะไรแต่กินยาว เช่น ค่าเช่า เงินปันผล ฯลฯ) ทำให้คนทุกคนต่างเร่งรีบหาทางลัดสู่ความสำเร็จกัน บางคนก็เรียนลัดจากประสบการณ์คนอื่นจากหนังสือ บางคนเรียนลัดจากคนอื่นโดยการเข้าฟังสัมมนา บางคนก็จ้างโค้ชมาช่วยกระตุ้นให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น แต่จะมีสักกี่คนที่สำเร็จ แต่จะมีสักกี่คนที่เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเอง


ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่หนังสือไม่ดี วิทยากร โค้ช ไม่เก่ง แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ตัวคนๆนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ยังขาดความพร้อมด้านไหน ควรจะเติมเต็มอะไรก่อน ก่อนที่จะออกเดินทางลัดหรือเลี่ยงทางเสี่ยง พูดง่ายๆคือยังไม่รู้จักตัวเองมากพอ ยังเตรียมตัวเองไม่ดีพอ ยังไม่มีแผนชีวิตที่ดีพอมากกว่า


ดังนั้น เพื่อปิดช่องว่างตรงนี้ อาชีพ “ที่ปรึกษาส่วนบุคคล (Personal Consultant) จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มและปิดช่องว่างของการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จให้ผู้คนในสังคม


ก่อนอื่นต้องขอบอก่อนว่าจริงๆแล้วอาชีพที่ปรึกษาส่วนบุคคลนี้มีมานานมากแล้ว แต่อาจจะอยู่ในสังคมแคบๆคือมักจะอยู่กับเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ นักการเมือง คนที่ประสบความสำเร็จหลายคน ที่มีที่ปรึกษาส่วนบุคคล เพียงแต่คนในสังคมไม่รู้จักเนื่องจากไม่ค่อยเปิดเผยตัวตน เป็นคนอยู่เบื้องหลังของผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งเขามักจะเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลให้กับใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็เป็นนานเผลอๆตลอดชีวิต จึงไม่มีความจำเป็นต้องไปเปิดเผยโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรให้ใครทราบเท่านั้นเอง

แต่ยุคนี้ยุคที่ผู้คนต้องการความสำเร็จเร็ว อาชีพที่ปรึกษาส่วนบุคคลจึงกำลังมาแรง เพราะที่ปรึกษาส่วนบุคคลจะช่วยตอบโจทย์คนธรรมดาได้ในหลายเรื่องดังนี้


1. ช่วยคิดช่วยค้น (คุณค่า เป้าหมาย)
การเดินเรือไปสู่จุดหมายสิ่งสำคัญคือ “ทิศทางและระยะทาง”เพราะหากทิศผิดยิ่งเดินไปก็ยิ่งเสียเวลาและห่างจากจุดหมายออกไปมากขึ้นเท่านั้น ระยะทางหากไกลเกินไปก็ไปไม่ถึง หากใกล้เกินไปก็ไม่ต้องทำอะไรมากมาย

ที่ปรึกษาส่วนบุคคลจะช่วยทำหน้าที่กระตุ้นให้ผู้ขอรับคำปรึกษาคิดค้นหาที่มาของเป้าหมายในชีวิตก่อนว่าชีวิตนี้ต้องการอะไร เพราะอะไร ถ้าได้มาแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับสิ่งที่จะต้องแลกไปไหม สุดท้ายผู้ขอรับคำปรึกษาจะได้เป้าหมายที่มีคุณค่าต่อชีวิตตัวเองและคนรอบข้างที่แท้จริงออกมา


2. ช่วยคนให้ทั่ว (วางแผนกลยุทธ์ชีวิต)
ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ประเมินดูว่าผู้ขอรับคำปรึกษามีความพร้อมที่จะไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้มากน้อยแค่ไหน หากยังไม่พร้อมก็ต้องทำหน้าที่ช่วยติวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ความรุ้ กระบวนการคิด ประสบการณ์ การแนะนำแหล่งข้อมูล บุคคลที่เกี่ยวข้อง พูดง่ายๆคือที่ปรึกษาจะช่วยทุกวิถีทางให้ผู้ขอรับคำปรึกษามีความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อใ้ห้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ตั้งไว้ได้ และที่สำคัญคือที่ปรึกษาจะช่วยให้คำปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์ชีวิตที่จะบอกได้ว่าแนวทางไหนจะทำให้ผู้ขอรับคำปรึกษาเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ดีกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่าและยั่งยืนกว่า


3. ช่วยคั่วให้สุก (เดินไปสู่ความสำเร็จ)
ในขั้นตอนสุดท้ายที่ปรึกษาจะเป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรสหาย เป็นใครก็ได้ที่จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเดินทางไปสู่เป้าหมายได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว บางเรื่องที่ปรึกษาอาจจะช่วยหาข้อมูล ช่วยลงมือทำ ช่วยแนะนำ ช่วยเป็นกำลังใจ ช่วยแนะคนอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยผู้ขอรับคำปรึกษาได้ และคอยติดตามความคืบหน้าของการเดินตามแผนกลยุทธ์ชีวิตของคนๆนั้นตลอดเส้นทาง ยามสุขก็ยินดีด้วย ยามทุกข์ก็ให้กำลังใจ ยามเจอปัญหาอุปสรรคก็ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดไม่ต่างอะไรกับบทบาทที่ปรึกษาของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่คุยกันได้ทุกเรื่องตลอดเวลา


ทั้งหมดนี้ คงพอจะทำให้ทุกเห็นภาพได้ชัดเจนว่าอาชีพที่ปรึกษาส่วนบุคคลคืออาชีพที่จะช่วยให้คนธรรมดาเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตแห่งความสำเร็จได้ดีกว่า เร็วกว่า ง่ายกว่า และยั่งยืนกว่าที่จะเดินเองคนเดียว เพราะที่ปรึกษาคือคนสนิทที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดในทุกเรื่องๆและที่ปรึกษาก็สามารถเล่นบทบาทได้บท บางครั้งก็เป็นโค้ช เป็นครูวิทยากร เป็นเพื่อน เป็นพี่เลี้ยง เป็นโปรโมเตอร์สรรหาโอกาสมาให้


สรุปว่าอาชีพที่ปรึกษาส่วนบุคคลจึงเปรียบเสมือนติวเตอร์ชีวิตที่คนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบสำเร็จเร็วต้องการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

Public Training จัดโดย NS Values

UPCOMING EVENT :

PROFESSIONAL HRD PROGRAM 5

Days Hours
Minutes Seconds
Join Now..! or View All Events →
Days Hours
Minutes Seconds
Join Now..! or View All Events →
Follow us: