กำไร = รายได้ – รายจ่าย

เมือโจทย์ธุรกิจหนึ่งคือ กำไร ดังนั้น ต้องพิจารณาว่าอะไรคือ รายได้ที่ดี คำว่ารายได้ที่ดีคืออะไร

คือรายได้ที่มีรายจ่ายน้อยที่สุดที่ทำให้เกิดขึ้น ยกตัวอย่างนะครับ ธุรกิจมีรายได้จากสินค้าและรายได้จากบริการ อันไหนรายได้ที่มีรายจ่ายน้อยที่สุด หรือไม่วิ่งไปตามกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น..


ทำไมหลายธุรกิจทำกำไรจากการบริการ เพราะการบริการน่าจะมีรายจ่ายที่ไม่วิ่งตามกับรายได้นั่นเอง สูตรสำเร็จอยู่ที่การหารายได้ที่มีรายจ่ายต่ำหรือไม่วิ่งตามรายได้ ไม่ใช่งานบริการนะครับ


การพิจารณาอาจต้องใส่มิติแห่งเวลาเข้าไปอีกนิด หากท่านยังไม่ได้สามารถทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ คือ กำไรสะสม = รายได้สะสม- รายจ่ายสะสม เพราะบางอย่างต้องอาศัยการสะสม เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง รายจ่ายจะไม่วิ่งตามรายได้แล้ว เหมือนการลงทุนอะไรบางอย่างไปก่อน การพัฒนาระบบ พัฒนาสินค้าที่มีแต่รายจ่ายออกไป แต่เมื่อจุดๆ หนึ่ง สินค้า บริการตอบโจทย์ลูกค้า หรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กำไรก็เริ่มเข้ามา


ธุรกิจบางแหล่งใช้กลยุทธ์ทำสินค้าออกมามากมาย แตกสินค้าออกเป็นสินค้าย่อยๆ มีรุ่น มีขนาด หลากหลาย จนในตลาดรับรู้จำได้แต่ชื่อแบรนด์..
ตัวอย่าง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ท่านนึกถึง ยี่ห้ออะไร ทำไมล่ะ ท่านอาจจะอยู่ในยุคที่มียี่ห้อหนึ่งออกสินค้าใหม่ รสชาดใหม่แทบทุกเดือน คิดแล้วอมยิ้มใช่ไหมครับ


สมการกำไรที่เรียบง่ายยังมีภาคต่อนะครับ เพราะภายใต้การเพิ่มรายได้แบบรายจ่ายวิ่งไม่ทันนั้น จะทำอย่างไรต่อไปอีก ต้องอาศัยข้อมูล ซึ่งจะช่วยท่านมองออกว่าสินค้าหรือบริการใดกันแน่ๆ


ลองเก็บข้อมูลว่าสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ ประกอบด้วยรายจ่มยอะไรบ้าง ง่ายๆ ท่านคงนั่งยิ้มออกแล้วว่าตัวไหนกันแน่ๆ ส่วนท่านที่ต้องการสนุกต่อ ไว้บทความหน้า เราจะลงวิธีวิเคราะห์รายได้กับรายจ่ายอีกครั้งครับ

Public Training by NS Values

UPCOMING EVENT :

PROFESSIONAL HRD PROGRAM 5

Days Hours
Minutes Seconds
Join Now..! or View All Events →
Days Hours
Minutes Seconds
Join Now..! or View All Events →
Follow us: