ทุกวันนี้ “นวัตกรรม (Innovation)” แทบจะเป็นคำสามัญประจำองค์กรอยู่แล้ว

เกือบทุกองค์กรผลักดันให้นวัตกรรมเป็นค่านิยมหลัก หลายองค์กรมุ่งมั่นส่งเสริมให้นวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมองค์กร และทุกองค์กรเดินตามกระแสของการใช้นวัตกรรมให้เป็นเครื่องมือในการไปถึงเป้าหมายขององค์กร นั่นคือ กำไร – เติบโต – ยั่งยืน


สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มักจะเกิดนวัตกรรมในรูปแบบของ Top – Down การสั่งจากข้างบนเพื่อให้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม พอนานวันเข้าผู้บริหารรู้สึกว่าลูกน้องไม่ทำอะไร เฉื่อยชา ไม่ดิ้นรน ต้องรอให้ผู้บริหารสั่งแต่เพียงอย่างเดียว


บางแห่งสนับสนุนการทำนวัตกรรมเพียงแค่จัดประกวดประจำปีให้เกิดขึ้นตามกระแสที่คนอื่นทำกันแต่ไม่เข้าใจกระบวนการทำงานจริงๆ พอนานวันเข้าเริ่มไม่มีคนส่ง ไม่มีคนทำ เหมือนงานพบปะสังสรรค์เข้าไปทุกวัน


องค์กรต่างๆมักสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในองค์กร แต่หลงลืมเรื่องการสน้างนวัตกรให้กลายมาเป็นผู้สร้างนวัตกรรม …


การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการพัฒนานวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จในองค์กรนั้น …

  • เริ่มจากผู้บริหารให้การสนับสนุนเรื่องนโยบายส่งเสริมนวัตกรรม
  • การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสร้างและสนับสนุนงานนวัตกรรม
  • การสร้างบรรยากาศให้เกิดการลองผิดลองถูก
  • การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
  • การสร้างให้เกิด Innovation Facilitator (กระบวนกรด้านนวัตกรรม) เพื่อเป็นที่ปรึกษา และ
  • สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมต่อให้เป็นงานที่มีชีวิต

สิ่งสำคัญที่สุด คือ สร้างให้เกิดนวัตกรแบบสร้างสรรค์ขึ้นในองค์กร…

เมื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสมองเชิงบวก มีแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ เมื่อไม่มอง “ปัญหา” ว่าเป็น “ปัญหา” … และเมื่อนั้นจะกลายเป็นต้นกำเนิดของนวัตกรรม โดยผ่านมาจากมือของนวัตกรที่เราสนับสนุนให้เกิดขึ้นนั่นเอง

Follow us: