ทีมพัฒนากร NS Values

มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรของท่าน บรรลุวิสัยทัศน์และเติบโตอย่างยั่งยืน

 NS Values | Beyond Business Consulting

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME’s ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร

เรามีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร ทางเรามีรูปแบบการติดตามประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้า อบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงผล การปฎิบัติงานได้จริง โดย อาจารย์วิทยากรผู้ที่มีความรู้ควมสามารถของสถาบันฝึกอบรม

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

[email protected] ของ NS Values

สามารถ Add Line : NS Values Officials เพื่อรับข่าวสาร ความรู้ ต่างๆ เพียงกดจากใน Link นี้ https://line.me/R/ti/p/%40ns_values หรือ Scan QR Code ค่ะ

Consulting Project

Smart Job Description

Talent & Succession

ONLINE & DVD LEARNING

Smart JD

PMS

 

Ezy Organization Design

บริการหลักของ NS Values

 • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และ HR (Strategic & HR Consulting)
 • ฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
 • โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Coaching)
 • ประเมินบุคลิกภาพด้วยระบบออนไลน์ (Assessment Tools)

ความเชี่ยวชาญทีมที่ปรึกษาและรูปแบบการบริการ  :

 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด (Action Plan & KPIs)
 • โครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
 • ค่านิยมองค์กร (Core Value)
 • การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Smart Job Description)
 • การพัฒนาเส้นทางการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Path)
 • การประเมินองค์กร, การประเมินแนวทางหารบริหาร HR เชิงกลยุทธ์
 • การประเมินพฤติกรรมและพรสวรรค์รายบุคคล (Assessment Tools)

ในยุคก่อนๆ การพัฒนาคนส่วนใหญ่จะทำกันแบบยกเข่ง  คือ พัฒนากันเป็นโปรแกรม

ปัญหาใหญ่ขององค์กรต่างๆคือการหาคนเก่งๆดีๆมาร่วมงาน แต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือจะหาใครมาแทนซีอีโอหรือ MD คนปัจจุบัน