ทำอย่างไรให้ KPI เรื่องกำไรบรรลุเป้าหมาย? 

รู้จักคนทำงาน 4 สไตล์ด้วย DISC Model ที่บอกความเป็นตัวเรา 

3 ข้อสำคัญหลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน 

10 เหตุผลที่ทำให้ระบบ KPIs ล้มเหลว 

นวัตกรรมแบบมัธยัสถ์ ทำน้อยให้ได้มาก 

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020